โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ รามศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันชัย อินทร์ผล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายรัชภูมิ น้อยคนดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ ทองหล่อ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางน้ำฝน ศรีหาวัตร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิษรุตต์ เมืองทา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอำไพ แสงเรืองเดช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสันติ สังข์ทอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ จันมา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสการะ ธรรมมัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสถาปนา บุญมาก

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางณพิชญา ตาสาย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสารภี รัตนวิชา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนพล บุญไสย์

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวสุนิศา บุญยโกวิทย์

  ครู (อัตราจ้าง)

^