โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางลักขณา แก้วเพิ่ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกชกร ซอนจำปา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจรรยา วัฒนศัพท์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางขวัญจิตร ขุดปิ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบุญเกิด หาญกล้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมิตรสัน ด้วงธรรม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง พรมมาก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกำจัด บุญสุข

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประจวบ ดาสนม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเชน โพธิ์ศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส ปานไกร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวประภาศิริ วงศ์ประทุม

  ครูอัตราจ้าง

^