โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 
" สถานศึกษา เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง "
 

อัตลักษณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 
" วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ "
 
^