ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 
" สถานศึกษา เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง "
 

อัตลักษณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม

 
" วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ "
 
^