27 ก.พ. 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
27 ก.พ. 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษและ EP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
19 ก.พ. 2558
: ตารางสอบปลายภาคนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
19 ก.พ. 2558
: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
17 ก.พ. 2558
: ผลการแข่งขันทักษะวิชาการเพชรสร้างปัญญา ก้าวหน้าวิชาการ ครั้งที่ 9  
06 ก.พ. 2558
: ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
06 ก.พ. 2558
: ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
06 ก.พ. 2558
: ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ
 
 มกราคม เดือน กุมภาพันธ์ 2015  มีนาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
19 พ.ย. 2557
: การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื...
    ผู้เผยแพร่ : นางนาจรี รามศิริ จำนวนผู้เยี่ยมชม : 106 ราย  
23 ม.ค. 2558
: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟัง...
    ผู้เผยแพร่ : นายสันติ สังข์ทอง จำนวนผู้เยี่ยมชม : 153 ราย