25 พ.ค. 2558
: ประกาศรัับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว  
24 เม.ย. 2558
: ตารางสอนครูที่สอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี 2558  
24 เม.ย. 2558
: ตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558  
08 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ประเภททั่วไปและประเภทสำรอง ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
02 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
02 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
01 เม.ย. 2558
: ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
27 มี.ค. 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ
 
 เมษายน เดือน พฤษภาคม 2015  มิถุนายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 
 
19 พ.ย. 2557
: การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื...
    ผู้เผยแพร่ : นางนาจรี รามศิริ จำนวนผู้เยี่ยมชม : 441 ราย  
23 ม.ค. 2558
: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟัง...
    ผู้เผยแพร่ : นายสันติ สังข์ทอง จำนวนผู้เยี่ยมชม : 488 ราย