08 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ประเภททั่วไปและประเภทสำรอง ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
02 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
02 เม.ย. 2558
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
01 เม.ย. 2558
: ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
27 มี.ค. 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
27 มี.ค. 2558
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
18 มี.ค. 2558
: ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการอาหารจำหน่ายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม  
14 มี.ค. 2558
: ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรองห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
1
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ
 
 มีนาคม เดือน เมษายน 2015  พฤษภาคม
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
 
 
19 พ.ย. 2557
: การศึกษาผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เรื...
    ผู้เผยแพร่ : นางนาจรี รามศิริ จำนวนผู้เยี่ยมชม : 349 ราย  
23 ม.ค. 2558
: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟัง...
    ผู้เผยแพร่ : นายสันติ สังข์ทอง จำนวนผู้เยี่ยมชม : 396 ราย