22 ก.ค. 2559
: ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
13 พ.ค. 2559
: ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2559  
13 พ.ค. 2559
: ตารางเรียนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2559  
02 เม.ย. 2559
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
02 เม.ย. 2559
: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงือนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
26 มี.ค. 2559
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
26 มี.ค. 2559
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษและประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2559  
20 มี.ค. 2559
: ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 
ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ
 
 กรกฎาคม เดือน สิงหาคม 2016  กันยายน
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 
 
13 พ.ค. 2559
: ชุดการเรียนด้วยตัวเอง เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง
    ผู้เผยแพร่ : นางกฤตติกา จันดาหงษ์ จำนวนผู้เยี่ยมชม : 351 ราย  
23 ม.ค. 2558
: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟัง...
    ผู้เผยแพร่ : นายสันติ สังข์ทอง จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2362 ราย