24 ต.ค. 2557
: ประกาศแจ้งสถานที่สอบแข่งขันครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่  
17 ต.ค. 2557
: แบบฟอร์มการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ  
13 ต.ค. 2557
: ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่  
08 ต.ค. 2557
: ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติงานครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา  
06 ต.ค. 2557
: ประกาศสอบราคา ราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  
06 ต.ค. 2557
: ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  
02 ต.ค. 2557
: ประกาศสอบราคาราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  
25 ก.ย. 2557
: แจ้งกำหนดการและกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน 1/2557 ถึง เปิดเรียน 2/2557  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ