01 ส.ค. 2557
: กำหนดการประชุมผูู้ปกครอง สานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก  
22 ก.ค. 2557
: ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557  
19 ก.ค. 2557
: ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
01 ก.ค. 2557
: ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ ตาแหน่ง คนสวน  
16 มิ.ย. 2557
: ประกาศสอบราคาราคาซื้ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ๕ สาขาวิชา  
21 พ.ค. 2557
: ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน๑,๒,๓,๔และอาคารชั่วคราว ๔หลัง  
15 พ.ค. 2557
: ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องโสตทัศนศึกษา  
14 พ.ค. 2557
: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดม อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต ๑๑๒ ปี เพชรพิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
กิจกรรมของโรงเรียน
ตารางการใช้สถานที่
ตารางการใช้ยานพาหนะ