โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

บริหาร

 • thumbnail

  นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสุพิชญา เหล็กแดง

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายนิรุทธ์ แก้วนิคม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข

  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

^