โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนเพชรพิทยาคม

บริหาร

 • thumbnail

  นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางชัชฎา อุดมสิทธิ์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • thumbnail

  นายนิรุทธ์ แก้วนิคม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวบุหรัน ขวัญพรม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

^