โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 3
โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 3

06 ม.ค. 2566 เวลา 16:35 น. 0 812

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร ldquo;มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการพัฒนา

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 2

05 ม.ค. 2566 เวลา 21:11 น. 0 701

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการพัฒนา

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” รุ่นที่ 1

04 ม.ค. 2566 เวลา 10:38 น. 0 817

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการพัฒนา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์" โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์" โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

02 ม.ค. 2566 เวลา 20:46 น. 0 654

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม เพชรบูรณ์ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ ศ 2566 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ คุณสมบัติ ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ลักษณะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ มี 2 ประเภท ได

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

02 ม.ค. 2566 เวลา 20:35 น. 0 619

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม เพชรบูรณ์ กิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครั้งที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 เกณฑ์การตัดสิน 1 ห้องเรียนต้องมีโครงสร้างการบร

“โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”
“โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

29 ธ.ค. 2565 เวลา 19:48 น. 0 834

ldquo;โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ปฏิญญา : พวกเราทุกคน ในฐานะผู้บริหาร ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักเรียน ในโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”
โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร “มะขามหวานพันธ์ุดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

29 ธ.ค. 2565 เวลา 16:39 น. 0 532

โครงการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัญจร ldquo;มะขามหวานพันธุ์ดี GenZ เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า #เพชรพิทยาคม ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ว่า250ชีวิต ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้ปฎิญาณวันนี้ ณ หอประชุมเพชร

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)

28 ธ.ค. 2565 เวลา 16:11 น. 0 560

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องนักเรียน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งบุหรี่

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:43 น. 0 789

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิท

ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

27 ธ.ค. 2565 เวลา 06:53 น. 0 488

ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท่านรองนิรุทธ์ แก้วนิคม และ รองสมัตพงษ์ ใหม่น้อย ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

23 ธ.ค. 2565 เวลา 13:17 น. 0 484

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการ เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่น

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

22 ธ.ค. 2565 เวลา 09:14 น. 0 482

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการ เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรง

ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

21 ธ.ค. 2565 เวลา 10:43 น. 0 505

ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสมัตรพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบหมายให้ นายณัฎฐพล จักทอน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนั

ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:47 น. 0 629

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และตัวแทนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ วัดระวิงวราราม ต

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา

16 ธ.ค. 2565 เวลา 18:10 น. 0 809

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1 ชป กร พล ม 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา โดยมีนายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

15 ธ.ค. 2565 เวลา 20:18 น. 0 644

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565

15 ธ.ค. 2565 เวลา 20:12 น. 0 529

ครูที่ปรึกษารับมอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565 เนื้อหาข่าว คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพทั้งหมด

นายรัฐศาตร์ สิทธิเกษร นักเรียน ชั้นม.3.5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
นายรัฐศาตร์ สิทธิเกษร นักเรียน ชั้นม.3.5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

10 ธ.ค. 2565 เวลา 10:44 น. 0 846

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ ค 65 งานทุนการศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1ราย ทุนละ

โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย
โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย

09 ธ.ค. 2565 เวลา 17:33 น. 0 922

โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดโครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2565

08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:02 น. 0 581

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 2565 ณ ห้อง TO BE NUMER ONE โดยมี ท่านรองฯ สมัตพงษ์ ใหม่น้อย เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้

^