AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 “รวมพลังไทย พ้นภัย ยาเสพติด” วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม
กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 “รวมพลังไทย พ้นภัย ยาเสพติด” วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม

22 มิ.ย. 2565 เวลา 20:59 น. 0 2,811

กำหนดการ กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 ldquo;รวมพลังไทย พ้นภัย ยาเสพติด วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเส

กำหนดเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
กำหนดเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

15 มิ.ย. 2565 เวลา 19:00 น. 0 391

กำหนดเปิด ปิด ประตูโรงเรียน เพื่อจัดระเบียบการจราจรและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

01 มิ.ย. 2565 เวลา 15:36 น. 0 232

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนางชัชฎา อุดมสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี และนายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 พ.ค. 2565 เวลา 21:08 น. 0 357

ในวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม พ ศ 2565 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยนักเรียนแกนนำชมรมGenZเพชรพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 ห้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายในการดำเนินกิจก

กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมการประชุมนักเรียนแกนนำ ชมรม GenZเพชรพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

26 พ.ค. 2565 เวลา 21:00 น. 0 321

ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ ศ 2565 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยนักเรียนแกนนำชมรมGenZเพชรพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายในการดำเนินกิจก

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 เวลา 14:49 น. 0 1,275

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 1 นักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่ง ให้รับและส่งนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น 2 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนให้ไปจอดไ

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

10 ธ.ค. 2564 เวลา 16:05 น. 0 5,136

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำระเบียบการแต่งกายของนักเรียนเผยแพร่ให้นักเรียนได้ทราบแนวปฏิบัติการแต่งกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษ

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม อบจ.เพชรบูรณ์

29 ต.ค. 2564 เวลา 14:55 น. 0 1,329

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม อบจ เพชรบูรณ์ สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับวัคซีน 1 บัตรประชาชนตัวจริง 2 แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีน COVID 19 โดยผู้ปกครองลงนามรับร

ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

07 ต.ค. 2564 เวลา 11:17 น. 0 1,331

ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน ดังนี้ 1 นักเรียนลงทะเบียนรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และให้ผู้ปกครองลงนาม 2 นั

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.6
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.6

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:57 น. 0 697

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม. 5
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม. 5

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:56 น. 0 1,043

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.4
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.4

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:53 น. 0 987

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.3
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.3

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:51 น. 0 546

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.2
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.2

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:46 น. 0 745

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.1
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.1

17 ก.ย. 2564 เวลา 15:58 น. 0 1,396

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

11 ส.ค. 2564 เวลา 17:22 น. 0 1,387

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

11 ส.ค. 2564 เวลา 17:16 น. 0 2,083

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

11 ส.ค. 2564 เวลา 17:13 น. 0 1,790

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11 ส.ค. 2564 เวลา 17:09 น. 0 1,393

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

11 ส.ค. 2564 เวลา 17:06 น. 0 1,554

แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบฟอร์มการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดส

^