รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ และตารางการแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สาระเทคโนโลยี) ประจำปี 2565
กำหนดการ และตารางการแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สาระเทคโนโลยี) ประจำปี 2565

05 ส.ค. 2565 เวลา 15:33 น. 0 1,536

กำหนดการ และตารางการแข่งขัน E SPORT 2022 ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาระเทคโนโลยี ประจำปี 2565 สถานที่แข่งขัน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กำหนดการแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คาบ 7 ระดับชั้น ม ต้น เวลา 13 40 14 30 น คาบ 8 ระดับชั้

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

04 ส.ค. 2565 เวลา 17:06 น. 0 673

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกา

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา(คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา(คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

01 ส.ค. 2565 เวลา 14:17 น. 0 424

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์

28 ก.ค. 2565 เวลา 21:05 น. 0 322

โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 ndash

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2565 เวลา 16:29 น. 0 376

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

27 ก.ค. 2565 เวลา 16:04 น. 0 409

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม ldquo;สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความตระหนั

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ.ศ.2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ.ศ.2566

27 ก.ค. 2565 เวลา 15:59 น. 0 296

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา พ ศ 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมรับการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาส

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

27 ก.ค. 2565 เวลา 14:25 น. 0 296

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนตัวแทน ของประเทศไทยในการจัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนช

กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.10 น.
กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.10 น.

25 ก.ค. 2565 เวลา 21:36 น. 0 817

กำหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องด้วยในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมหมอภาษา ประจำปี 2565 ณ อาคารพระราชปร

เชิญชวนนักเรียนร่วมสมัครแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
เชิญชวนนักเรียนร่วมสมัครแข่งขัน E-SPORT 2022 ROV BATTLE ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565

24 ก.ค. 2565 เวลา 10:38 น. 0 1,735

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครแข่งขัน E SPORT 2022 ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาระเทคโนโลยี ประจำปี 2565 รับสมัครแข่งขัน E SPORT 2022 ROV BATTLE การแข่งขัน E SPORT 2022 เป็นการแข่งขัน ROV BATTLE ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 แ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน
โรงเรียนเพชรพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน

23 ก.ค. 2565 เวลา 13:20 น. 0 534

โรงเรียนเพชรพิทยาคมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้นักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียน นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและนักกรีฑาคนเก่งของโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีประเภทกีฬาที่ได้รับเกี

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565

23 ก.ค. 2565 เวลา 12:56 น. 0 409

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์พ่อ แม่ ครู สู่ลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สายสัมพันธ์พ่อแม่ครู สู่ ลูกรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 โดยมีนายวิเศษ ปั่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให

ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์
ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์

19 ก.ค. 2565 เวลา 11:41 น. 0 620

ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยน AFS เอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 พ ศ 2566 2567

โรงเรียนเพชรพิทยาคมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565

12 ก.ค. 2565 เวลา 13:10 น. 0 362

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ตักบาต

กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

11 ก.ค. 2565 เวลา 11:14 น. 0 2,430

กำหนดการทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนกิจกรรมทำบุญตักบาตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 (พ.ศ. 2566 - 2567)

02 ก.ค. 2565 เวลา 10:28 น. 0 809

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติระยะ 1 ปี รุ่นที่ 62 พ ศ 2566 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08 00 น เป็นต้นไปในกลุ่ม LINE AFS INTERVIEW #62 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารในรูปแบบ PDF

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

01 ก.ค. 2565 เวลา 12:48 น. 0 266

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ในวันงา

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

01 ก.ค. 2565 เวลา 12:34 น. 0 358

โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพชรพิทยาคม ใ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565

29 มิ.ย. 2565 เวลา 21:01 น. 0 448

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร

^