รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่าย EP/IEP Robotics Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมค่าย EP/IEP Robotics Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565

18 ม.ค. 2566 เวลา 06:38 น. 0 231

กิจกรรมค่าย EP IEP Robotics Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมค่าย EP IEP Robotics Camp 2023 และศึกษาดูงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program Intensive English Program โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

17 ม.ค. 2566 เวลา 15:37 น. 0 1,475

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ​ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

17 ม.ค. 2566 เวลา 10:51 น. 0 1,325

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม 4 ปีการศึกษา 2566 การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จํานวน

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

17 ม.ค. 2566 เวลา 10:20 น. 0 1,055

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ​ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566

16 ม.ค. 2566 เวลา 20:06 น. 0 202

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 16 มกราคม 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ ศ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาค

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 ม.ค. 2566 เวลา 08:31 น. 0 120

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center : HCEC ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2566 วันที่ 11 12 มกราคม 2566 นายฐนกร สีเสือ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ผู้จัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

14 ม.ค. 2566 เวลา 08:16 น. 0 130

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม และนายภูริ บานทอง ครูชำนาญการพิเศ

โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษ สสวท. และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษ สสวท. และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

13 ม.ค. 2566 เวลา 20:44 น. 0 377

โครงการค่ายห้องเรียนพิเศษ สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการค่ายห้องเรียนพิเศษ สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คว

โครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด”
โครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด”

13 ม.ค. 2566 เวลา 19:59 น. 0 166

โครงการ รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ และศาลจังหวัดหล่มสักจัดกิจกรรมโครงการ รู้ก่อนผิด คิดก่อนพลาด ldquo;เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้า

โครงการค่ายนิติศาสตร์
โครงการค่ายนิติศาสตร์

13 ม.ค. 2566 เวลา 19:40 น. 0 125

โครงการค่ายนิติศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดโครงการค่ายนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในด้านกฎหมาย โดยมี ดร ชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากคุณคมกริช

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.2566

11 ม.ค. 2566 เวลา 17:39 น. 0 279

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 23 ม ค 2566 ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลู

ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

10 ม.ค. 2566 เวลา 21:32 น. 0 111

ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระภิก

ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

10 ม.ค. 2566 เวลา 21:24 น. 0 131

ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ ศ 2566 วันนี้ 10 มกราคม 2566 นายวิเศษ ปั่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานการประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ ศ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประชุมประกอบด้

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

10 ม.ค. 2566 เวลา 16:58 น. 0 651

กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ ศ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ ศ 2566 ณ หอประชุมเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 07 30 น ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าหอประชุมเพชร โรงเรียนเพช

​โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ(ภาษาจีน) ชั้นมัธยมศึกษา ICP4 และ ICP5
​โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ(ภาษาจีน) ชั้นมัธยมศึกษา ICP4 และ ICP5

10 ม.ค. 2566 เวลา 16:35 น. 0 206

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษา ICP4 และ ICP5 วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษา ICP4 และ ICP5 นำทีมโดย คณะผู้บริหาร และครู มีดังนี้ 1 นายสมัตถพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวย

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

05 ม.ค. 2566 เวลา 15:52 น. 0 313

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 5 มกราคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นป

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

04 ม.ค. 2566 เวลา 14:32 น. 0 233

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5ส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการนำร่อง)
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5ส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการนำร่อง)

29 ธ.ค. 2565 เวลา 19:31 น. 0 245

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5ส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนำร่อง วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการนำร่อง ให้กับตัวแทนห้องเรียนที่ผ่านการประเมิ

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565

28 ธ.ค. 2565 เวลา 19:50 น. 0 198

กิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน โดยมีพล ต สามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นป

กิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565

27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:41 น. 0 180

กิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและส่งเสริมปลูกฝังการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็น

^