โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิรดี เข็มเหล็ก

  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นผิน คศ.3

 • thumbnail

  นางสุพดี จันทร์ลา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ อินทะกนก

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครู คศ.3

^