โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเอกชัย รูปขาว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวชลินธร สอนหลวย

  ครูผู้ช่วย

^