โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี

  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลินจง จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา อ่อนแปล

  ครูผู้ช่วย

^