โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายกิติพันธ์ จันทรา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวันวิสา คูไดด์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสิรินาถ หาดยาว

  ครู อัตราจ้าง

^