โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสมคิด บุญสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศรีสุรางค์ อายุยง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางมาลี บุญเสริม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสกุล วันเย็น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนาจรี รามศิริ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครู คศ.2

^