โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายสมคิด บุญสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสกุล วันเย็น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนาจรี รามศิริ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายเอกชัย รูปขาว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา กันหา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายกฤษดา รางวันนา

  ครูอัตราจ้าง

^