โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสมศรี รังสิกรรพุม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสมปอง บัวกองท้าว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางลัดดา เคลือบสุวรรณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวพุฒิระพี สุวรรณจันทร์

  ครูผู้ช่วย

^