โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางลินจง จุลสายพันธ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา อ่อนแปล

  ครูผู้ช่วย

^