โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลินจง จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางน้ำผึ้ง นาดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา ปิติภาณุทรัพย์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิริวิมล แจ่มแจ้ง

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุวณิชย์  ศิริจันทร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวดาวประกาย ตาลสุก

  ครูชำนาญการ

^