โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565 - 2566) รอบ 2
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 (พ.ศ. 2565 - 2566) รอบ 2

16 ต.ค. 2564 เวลา 08:24 น. 0 527

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 61 พ ศ 2565 2566 รอบ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาระเบียบการรับสมัคร : https: bit ly 3azPSsv สมัครเข้าร่วมโครงการ :

โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)
โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs)

13 ต.ค. 2564 เวลา 10:24 น. 0 597

โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ Centres of Excellence in STEM Education: CoEs เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภายใต้การบริหาร

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการ การรับคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการ การรับคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12 ต.ค. 2564 เวลา 15:43 น. 0 4,699

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แจ้งกำหนดการ การรับคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนไม่สามา

โรงเรียนเพชรพิทยาคมนํานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค - 19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 Pfizer
โรงเรียนเพชรพิทยาคมนํานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค - 19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 Pfizer

11 ต.ค. 2564 เวลา 09:30 น. 0 720

โรงเรียนเพชรพิทยาคมนํานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิค 19 ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 Pfizer วันที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคมโดยนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศ

เพชรพิทยาคมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เพชรพิทยาคมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

08 ต.ค. 2564 เวลา 12:53 น. 0 212

เพชรพิทยาคมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ สธ นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่

ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

07 ต.ค. 2564 เวลา 11:17 น. 0 1,161

ผังแสดงขั้นตอนการรับวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน ดังนี้ 1 นักเรียนลงทะเบียนรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และให้ผู้ปกครองลงนาม 2 นั

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

06 ต.ค. 2564 เวลา 17:00 น. 0 1,966

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม อบจ เพชรบูรณ์ ให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติ ดังนี้ 1 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษา 2 นักเรียนรับเอกสารแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนที่ทางโรงเรียนเต

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

06 ต.ค. 2564 เวลา 16:01 น. 0 2,638

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการประสานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตามหนังสือที่ พช 0032 205 2732 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 แจ้งแผนก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2564

05 ต.ค. 2564 เวลา 12:32 น. 0 718

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ยกเลิกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

04 ต.ค. 2564 เวลา 21:11 น. 0 1,223

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคมได้รับการประสานจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดภาระกิจเร่งด่วน จึงแจ้งเลื่อนกำหนดการฉีดวั

(4ต.ค.2564) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(4ต.ค.2564) แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

04 ต.ค. 2564 เวลา 20:52 น. 0 2,544

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม จากเดิม วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ออกไปก่อน โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตาม

ประมวลภาพการประเมินคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ประมวลภาพการประเมินคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) โรงเรียนเพชรพิทยาคม

04 ต.ค. 2564 เวลา 14:44 น. 0 441

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการประเมินคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบแรก โดยใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาริการ ในรูปแบบการประเมินออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ในวันที่ 2 ตุลา

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการสอบในตารางสอบ
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการสอบในตารางสอบ

03 ต.ค. 2564 เวลา 22:26 น. 0 1,936

ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการสอบในตารางสอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการจึงแ

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

29 ก.ย. 2564 เวลา 10:24 น. 0 637

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม แสดงมุทิตาจิต แสดงมุทิตาจิต

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 ก.ย. 2564 เวลา 14:43 น. 0 952

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 0411 ว661 เรื่องแนวทางการลดภาระครู นักเร

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

28 ก.ย. 2564 เวลา 14:17 น. 0 4,414

กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้การสำรวจการวัดและประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน โดยได้มีการกำหนด ตารางสอบ และ การสอบนอกตาราง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กล

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศงดเรียนออนไลน์ "วันมหิดล" วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศงดเรียนออนไลน์ "วันมหิดล" วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

22 ก.ย. 2564 เวลา 16:32 น. 0 889

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศงดเรียนออนไลน์ วันมหิดล วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคม งดการเรียนออนไลน์ วันมหิดล ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดพิเศษ จึงแจ้งงดการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเขตเพชรบูรณ์
อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเขตเพชรบูรณ์

22 ก.ย. 2564 เวลา 11:55 น. 0 331

วันที่ 21 กันยายน 2564 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย นานาชาติ เอเอฟเอสประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับเขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครเอเอฟเอส ซึ่งอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับ

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.6
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม.6

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:57 น. 0 553

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม. 5
แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ชั้นม. 5

17 ก.ย. 2564 เวลา 16:56 น. 0 807

แบบสำรวจ Google Form สำหรับส่งให้ผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 1 ระบุห้อง 2 เลขที่ 3 คำนำหน้า 4 ชื่อ นามสกุลนักเรียน 5 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 6 วันที่เกิด 7 เดือน

^