โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และดีมาก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และดีมาก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:43 น. 0 54

ประกาศผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก 1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137-2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137-2566

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:37 น. 0 58

5 คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 137 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115-2566
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ - คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115-2566

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:29 น. 0 55

2 คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สายงานบริหารสถานศึกษา

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ข้อเสนอแนะ
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ข้อเสนอแนะ

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:30 น. 0 86

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ​ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ข้อเสนอแนะ

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ปัญหา อุปสรรค
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ปัญหา อุปสรรค

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น. 0 100

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ​ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 3 ปัญหา อุปสรรค

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:22 น. 0 98

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2 สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลังการแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม พัฒนา เป็นต้น

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

18 ส.ค. 2566 เวลา 14:18 น. 0 92

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

16 ส.ค. 2566 เวลา 00:52 น. 0 505

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 15 สิงหาคม 2566 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

16 ส.ค. 2566 เวลา 00:43 น. 0 625

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวย

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:54 น. 0 96

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 6 ระเบียบ ก ค ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2551

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:52 น. 0 81

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 5 ว17 2566 แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 06:48 น. 0 62

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 4 ระเบียบ ก ค ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ 2551

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 02:51 น. 0 83

5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 3 ว2 2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

14 ส.ค. 2566 เวลา 02:39 น. 0 90

4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5 คําสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 115 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 2566 1 ตุลาคม 2565 ndash; 30 มีนาคม 2566

^