โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น “สำนักรักท้องถิ่น” ในหัวข้อ“อุทยานน้ำหนาว (อาชีพพอเพียง เลี้ยงชีพเพียงพอ พ่อแห่งแผ่นดิน)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น “สำนักรักท้องถิ่น” ในหัวข้อ “นครพ่อขุนผาเมือง (สมุนไพรไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น “สำนักรักท้องถิ่น” ในหัวข้อ “นครพ่อขุนผาเมือง (สมุนไพรไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)”

24 ก.พ. 2563 เวลา 10:04 น. 0 397

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น ldquo;สำนักรักท้องถิ่น ในหัวข้อ ldquo;นครพ่อขุนผาเมือง สมุนไพรไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดโครง

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ (SMTE)

22 ก.พ. 2563 เวลา 23:35 น. 0 427

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ SMTE เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ SMTE ปร

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562

21 ก.พ. 2563 เวลา 23:31 น. 0 846

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินท

สรุปผล TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ 181 ที่นั่ง จำนวน 145 คน
สรุปผล TCAS รอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน) ปีการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ 181 ที่นั่ง จำนวน 145 คน

20 ก.พ. 2563 เวลา 16:02 น. 0 942

สรุปผล TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ 181 ที่นั่ง จำนวน 145 คน สรุปผล TCAS #1 การสอบนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 ได้ 181 ที่นั่ง จำนวน 145

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น “สำนักรักท้องถิ่น” ในหัวข้อ “เพชรบูรณ์เมืองอยู่สบาย (ตามรอยพ่อของแผ่นดินพออยู่พอกินและพอเพียง)”
กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

19 ก.พ. 2563 เวลา 06:45 น. 0 861

กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน จ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน

18 ก.พ. 2563 เวลา 09:57 น. 0 1,439

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 22 25 กุมภาพันธ์ 256

ร่วมโหวตการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ
ร่วมโหวตการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ

17 ก.พ. 2563 เวลา 09:22 น. 0 917

ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกๆ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด้วยการโหวต ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 10 ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกลินท์ สวานซิเกอร์ น้องดอนนี่ 1900 1900 94 047 นายณัฏฐอัฑฒ์ อ้น

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

15 ก.พ. 2563 เวลา 14:08 น. 0 1,588

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อ

โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education
โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education

14 ก.พ. 2563 เวลา 10:25 น. 0 445

โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดโครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 14:13 น. 0 996

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 13:06 น. 0 909

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:46 น. 0 757

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:31 น. 0 933

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น. 0 953

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 08:00 น. 0 426

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 14 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math –Science- English
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math –Science- English

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:45 น. 0 333

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math ndash;Science English ห้องเรียนโครงการ English Program และ Intensive English Program จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math ndash;Science English ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:39 น. 0 311

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:34 น. 0 340

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและรักษาการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต112 ปี เพชรพิทยาคม จัดโดยงานห้องสมุด

^