โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

19 ก.พ. 2563 เวลา 06:45 น. 0 872

กำหนดการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพชรพิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน จ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเวลา 2 วัน

18 ก.พ. 2563 เวลา 09:57 น. 0 1,457

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง หยุดเรียน ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 22 25 กุมภาพันธ์ 256

ร่วมโหวตการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ
ร่วมโหวตการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ

17 ก.พ. 2563 เวลา 09:22 น. 0 937

ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกๆ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ด้วยการโหวต ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 10 ตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกลินท์ สวานซิเกอร์ น้องดอนนี่ 1900 1900 94 047 นายณัฏฐอัฑฒ์ อ้น

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

15 ก.พ. 2563 เวลา 14:08 น. 0 1,602

ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อ

โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education
โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education

14 ก.พ. 2563 เวลา 10:25 น. 0 458

โครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเพชรพิทยาคมดำเนินการจัดโครงการค่ายบูรณาการการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 14:13 น. 0 1,004

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 13:06 น. 0 916

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:46 น. 0 764

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:31 น. 0 943

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 12:10 น. 0 957

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563 สำหรับตารางสอบปลายภาคเรียน ม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาคเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

12 ก.พ. 2563 เวลา 08:00 น. 0 433

ตารางสอบปลายภาคเรียน ม 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 14 กุมภาพันธ์ 2563 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 วันที่ 3 5 มีนาคม 2563

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math –Science- English
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math –Science- English

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:45 น. 0 336

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math ndash;Science English ห้องเรียนโครงการ English Program และ Intensive English Program จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Integrated Camp 2019 : Math ndash;Science English ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:39 น. 0 316

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562

07 ก.พ. 2563 เวลา 08:34 น. 0 344

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2562 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและรักษาการฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต112 ปี เพชรพิทยาคม จัดโดยงานห้องสมุด

ประชุมครูและทำข้อตกลงประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ 1(1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)
ประชุมครูและทำข้อตกลงประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ 1(1 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563)

06 ก.พ. 2563 เวลา 22:16 น. 0 760

ประชุมครูและทำข้อตกลงประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ 1 1 ต ค 2562 31 มี ค 2563 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 1 2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15

นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

06 ก.พ. 2563 เวลา 13:46 น. 0 453

นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 การแข่งขันซูโดก

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มคุณภาพนักเรียน - ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง)
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มคุณภาพนักเรียน - ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง)

05 ก.พ. 2563 เวลา 12:39 น. 0 1,788

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ห้องเรียนทั่วไป ม ต้น 2,200 บาท ม ปลาย 2,200 บาท ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต ม ต้น 6,200 บาท ม ปลาย 7,200 บาท ห้องเรียน EP, IEP EP ม ต้น 19,00

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

05 ก.พ. 2563 เวลา 08:41 น. 0 330

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยฝึกน

​ปรบมือให้ลูกเขียว-ขาว เพชรพิทยาคม กับคะแนน TEDET วิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์...
​ปรบมือให้ลูกเขียว-ขาว เพชรพิทยาคม กับคะแนน TEDET วิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์...

04 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 น. 0 641

ปรบมือให้ลูกเขียว ขาว เพชรพิทยาคม กับคะแนน TEDET วิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ น้องโชค ด ช กฤษณพล ศรีสวรรค์ ชั้น ม 2 1 น้องหม่าว ด ช จุฬาฬัฎชฏะ บัวคำ ชั้น ม 3 2 ในการทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand

แนะแนวห้องเรียนพิเศษ สสวท. EP/IEP ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1
แนะแนวห้องเรียนพิเศษ สสวท. EP/IEP ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 1

03 ก.พ. 2563 เวลา 13:11 น. 0 614

แนะแนวห้องเรียนพิเศษ สสวท EP IEP นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูนำโดยครูคุณครูพัชรี ขจรเพชร หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท , ดร สุพรรษา ศรประเสริฐ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program EP , คุณครูสุคนธญา ปิ่นป

^