โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางถนอม สีนาค

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรชัย พันธ์นายม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายมงคล อ่อนศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร ธานีวรรณ

  ครู

 • thumbnail

  นายทักษิณ ผลประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายจักรพงษ์ สีพาแก้ว

  ครู (พนักงานงานราชการ)

^