โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายอมรเดช ชาติธนวัฒน์

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นางสาวบังอร รณหงษา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายณรงค์ สืบสิงห์

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายปัญจะ จันทร์ดี

  ...

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทองแก้ว

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นายไกรทอง ชมพู่

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา กงเกียน

  ครูธุรการ

^