โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวบังอร รณหงษา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทองแก้ว

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นายไกรทอง ชมพู่

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา กงเกียน

  ครูธุรการ

^