AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด กักตัว 10 วัน
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด กักตัว 10 วัน

16 เม.ย. 2565 เวลา 16:46 น. 0 767

แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด กักตัว 10 วัน ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ได้ที่เอกสารแนบ :: PDF , Word

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

10 มี.ค. 2565 เวลา 11:01 น. 0 14,759

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างอิงหนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที่ ศธ 0206 7 ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเ

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ

09 มี.ค. 2565 เวลา 12:59 น. 0 5,146

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการนำแบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ขึ้นบนเว็บไซต์โรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

03 มี.ค. 2565 เวลา 17:23 น. 0 1,882

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วย การเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม พ ศ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณบ

แบบบันทึกข้อความ และแบบรายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
แบบบันทึกข้อความ และแบบรายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

17 ก.พ. 2565 เวลา 13:58 น. 0 776

แบบบันทึกข้อความ และแบบรายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม เนื่องด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้นำเอกสารแบบบันทึกข้อความ และแบบรายงานต่าง ๆ อัปโหลดขึ้นที่เว็บไซต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการครูและบุคลากรท

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:49 น. 0 2,016

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามระเบียบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ว่าด้วยการเชิดชูเกียรติบุคลากรโรงเรียนเพชรพิทยาคม พ ศ 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผล

แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา

03 พ.ย. 2564 เวลา 12:03 น. 0 1,433

แนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 1 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ทำแบบคัดกรอง ดังต่อไปนี้ สำหรับใช้คัดกรองผู้ที่มีความกั

แนวปฏิบัติการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
แนวปฏิบัติการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม

02 พ.ย. 2564 เวลา 15:36 น. 0 1,101

แนวปฏิบัติการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ยื่นแบบคำขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัด พร้อมหลัก

เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
เปิดระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

24 ต.ค. 2564 เวลา 22:38 น. 0 1,256

ระบบโหลดเกียรติบัตร การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA โรงเรียนเพชรพิทยาคม กรุณากรอก ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น | หากกรอกมากกว่าห

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA)
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA)

19 ต.ค. 2564 เวลา 18:43 น. 0 1,468

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PERFORMANCE AGREEMENT : PA ตามหนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที่ ศธ 0206

ดาวน์โหลด! แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาวน์โหลด! แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งครูผู้สอน) โรงเรียนเพชรพิทยาคม

03 ก.ย. 2564 เวลา 10:58 น. 0 32,016

ดาวน์โหลด! แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบู

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร
แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร

18 ก.ค. 2564 เวลา 11:16 น. 0 3,891

แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทำผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบนี้ขึ้น เพื่อส่

ดาวน์โหลด แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวข้าราชการ สังกัดสพม.เพชรบูรณ์
ดาวน์โหลด แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวข้าราชการ สังกัดสพม.เพชรบูรณ์

15 มิ.ย. 2564 เวลา 16:01 น. 0 1,368

คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ ศ 2542 เนื่องด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนแปลงคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำข้าราชการตัวใหม่ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่จะยื่นแบบคำข

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) โรงเรียนเพชรพิทยาคม

11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:51 น. 0 2,100

คำนำ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นกระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษ

ดาวน์โหลดแบบบันทึก กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลดแบบบันทึก กลุ่มบริหารงานบุคคล

10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:02 น. 0 442

ดาวน์โหลดแบบบันทึก กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการทำแบบบันทึกที่เกี่ยวข้อง และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในโรงเรียน คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึก กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเพชรพิทยาคม www

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา

26 พ.ค. 2564 เวลา 16:57 น. 0 626

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา ระหว่างวันที่ 20 ndash; 24 พฤษภาคม 2564 ตามป

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา

25 พ.ค. 2564 เวลา 17:22 น. 0 681

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา ระหว่างวันที่ 20 ndash; 24

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

18 พ.ค. 2564 เวลา 16:30 น. 0 425

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

17 พ.ค. 2564 เวลา 15:58 น. 0 368

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา ระหว่

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

17 พ.ค. 2564 เวลา 10:04 น. 0 685

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างโยธา ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามค

^