AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ สนามโดม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

^