โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

^