รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: Future Continuous VS Future Perfect Tense ตอนท

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2015
Future Continuous VS Future Perfect Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Future Continuous และ Future Perfect กับ Bobby และผองเพื่อนกัน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^