โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ครูพบกูรู ศิลปะเด็กกับธรรมชาติใกล้ตัว

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015
คุณครู 5 ท่าน เรียนรู้แนวคิดการสร้างงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ และวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัว จากกูรูด้านการสอนศิลปะเด็กอย่างคุณชลิต นาคพะวัน และการประยุกต์ใช้ในการสอนศิลปะสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^