โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: มวลอะตอมสัมพัทธ์ (relative atomic mass) วิทย์ฯ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2016
ม4.-ม.6
ว 3.1
ว 8.1
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ที่อยู่ภายในตารางธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานของธาตุแต่ละตัวได้ โดยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุ เลขอะตอมที่บ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนของธาตุในหนึ่งอะตอม และเลขมวลที่บ่งบอกถึงผลรวมระหว่างจำนวนนิวตรอนกับโปรตอนของธาตุในหนึ่งอะตอมแต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเลขมวลที่ปรากฎอยู่ในตารางธาตุของธาตุหลาย ๆ ตัว อาทิเช่น คลอรีน กลับมีค่าเป็น 35.5 ซึ่งอยู่ในรูปของทศนิยม ทั้ง ๆ ที่ผลรวมระหว่างจำนวนนิวตรอนกับโปรตอนน่าจะอยู่ในรูปจำนวนเต็ม มาร่วมไขข้อข้องใจนี้ได้ใน สื่อวิทย์สอนสนุก ตอน มวลอะตอมสัมพัทธ์ (Relative atomic mass)

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^