โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: Bar Model : คณิตคิดสนุก คณิตฯ ป.1-ม.2

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 25 ก.พ. 2016
ป.1-ม.2
ค 1.1
ค 1.2
ค 1.3
ค 6.1
นักเรียนอาจประสบกับปัญหาในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและตีความหมายตัวอักษรเป็นตัวเลขไม่ออก คณิตคิดสนุกในตอนนี้จึง

ขอนำเสนอกลวิธีในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ยุ่งยากอีกรูปแบบหนึ่งมาให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ง่าย ๆ และช่วยให้

เรานึกภาพจากโจทย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^