โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: คณิตศาสตร์ ม.1 การประยุกต์ของ ห.ร.ม และ ค.ร.น

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 24 มี.ค. 2016
คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
ค 1.4 ตัวชี้วัดที่ 1
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค 6.1
เรื่อง การประยุกต์ของ ห.ร.ม และ ค.ร.น
ครูปาวาริศา สมาฤกษ์
โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^