โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ภาษาไทย ม.1 การวิเคราะห์สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2015
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด
ท 3.1 ตัวชี้วัดที่ 4
เรื่อง การวิเคราะห์สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
ครูละอองดาว ชาวกงจักร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^