โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ภาษาไทย ม.1 รู้จักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำ

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2015
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 2 การเขียน
ท 2.1 ตัวชี้วัดที่ 2
เรื่อง รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 2
ครูละอองดาว ชาวกงจักร์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^