โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ภาษาไทย ม.1 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2015
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 1 การอ่าน
ท 1.1 ตัวชี้วัดที่ 8
เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอนที่ 2
ครูจีรนัย สุขมี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^