โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ภาษาไทย ม.1 การเขียนแสดงความคิดเห็น

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 5 พ.ย. 2015
ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระที่ 2 การเขียน
ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 6
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น
ครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จ.อุบลราชธานี

มีใบความรู้ และใบกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
https://drive.google.com/drive/folders/0BydHLJgPtYsXfjNxM1hFdW1LamtJaEtMNFZxTDZpcG5CQzhLMFhuT0dGbS1WajhTZjJvTE0?usp=sharing

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^