โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
แบบบันทึกการใช้กระดาษ.pdf
แบบบันทึกการใช้กระดาษ
docx
แบบบันทึกการใช้กระดาษ.docx
แบบบันทึกการใช้กระดาษ
pdf
แบบฟอร์มขอเวลาเรียนนักเรียน PDF.pdf
แบบฟอร์มขอเวลาเรียนนักเรียน PDF
doc
แบบฟอร์มขอเวลาเรียนนักเรียน DOC.doc
แบบฟอร์มขอเวลาเรียนนักเรียน
doc
บันทึกแลกคาบสอน (Doc).doc
บันทึกแลกคาบสอน (Doc)
pdf
บันทึกแลกคาบสอน (PDF).pdf
บันทึกแลกคาบสอน
doc
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ (DOC).doc
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ (DOC)
pdf
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ (PDF).pdf
แบบบันทึกขออนุญาตไปราชการ (PDF)
pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อฯ.pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อ
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อฯ.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อ
doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ
pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.docx
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา.pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา
^