โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
docx
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ.docx
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ
pdf
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ.pdf
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ
pdf
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.pdf
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.doc
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา.doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา
doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา.doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา
pdf
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ.pdf
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
docx
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ.docx
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
pdf
02.1 รายงานขอคำแนะนำ.pdf
02.1 รายงานขอคำแนะนำ
docx
02.1 รายงานขอคำแนะนำ.docx
02.1 รายงานขอคำแนะนำ
pdf
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.pdf
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.doc
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
pdf
01 บันทึกขอคำแนะนำ.pdf
01 บันทึกขอคำแนะนำ
docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ.docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ
docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ.docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ
doc
แบบฟอร์มใบสัญญายืมเงิน-ผอ.วิเศษ.doc
แบบฟอร์มใบสัญญายืมเงิน-ผอ.วิเศษ
doc
รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc
แบบฟอร์มรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
^