โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อฯ.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อ
doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ
pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา.pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา
pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา.pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา
pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
1
^