โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด.pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด กักตัว 10 วัน
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัวเพื่อรักษาอาการโควิด กักตัว 10 วัน
doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ
pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัวฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัวฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา.pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา
pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา.pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา
pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
1
^