โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน.pdf
บันทึกขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา.pdf
บันทึกชี้แจงไม่ปรากฎข้อมูลการลงเวลา
pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา.pdf
แบบบันทึกขออนุญาตลา
pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.pdf
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เสี่ยงสูง
doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อฯ.doc
แบบบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ติดเชื้อ
doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.doc
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ
pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.pdf
รายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดฯ.pdf
แบบการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานฯ.docx
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานตามนโยบายการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
1
^