โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 14:32 น. 0 1,811

ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร ไฟล์ PDF ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างครับ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอนครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 1 2565 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ตารางสอนครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1 2565 3 คลิกที่นี่เพื่อด

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 14:15 น. 0 1,179

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 12 พฤษภาคม พ ศ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์แบบ PDF ได้ที่ :: เอกสารแนบ

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 14:01 น. 0 1,043

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 12 พฤษภาคม พ ศ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์แบบ PDF ได้ที่ :: เอกสารแนบ

การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 13:11 น. 0 1,039

การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 12 พฤษภาคม พ ศ 2565 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 ห้อง

การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 12:15 น. 0 1,372

การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 12 พฤษภาคม 2565 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรี

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ภาคบ่าย) กลุ่ม 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ภาคบ่าย) กลุ่ม 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 12:02 น. 0 859

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภาคบ่าย กลุ่ม 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

28 เม.ย. 2565 เวลา 11:58 น. 0 826

กำหนดการปฐมนิเทศและพิธีรับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีรับเข็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีรับเข็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

28 เม.ย. 2565 เวลา 11:22 น. 0 1,411

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีรับเข็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:36 น. 0 2,646

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ลำดับที่ ชั้น ครูประจำชั้น รายชื่อ 1 ม 1 1 นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ คลิกอ่านรายชื่อ 2 ม 1 2 นางน้ำฝน ศรีหาวัตร คลิกอ่านรายชื่อ 3 ม 1 3 นางสาวไอลดา

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.EP ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.EP ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:30 น. 0 814

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางพรศริ ใจชื่น ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:20 น. 0 836

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวสิริวิมล แจ่มแจ้ง ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:16 น. 0 638

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางน้ำค้าง พรมมาก ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:12 น. 0 681

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 9 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวอภิสา แก้วฤาชา , นายประสาร สุดทำนอง ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

^