โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 5 มีนาคม 2566
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 5 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:56 น. 0 1,239

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 5 มีนาคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันสอบคัดเลือก 5 มีนาคม 2566 เวลา 09 00 ndash; 16 05 น วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 มีนาคม 2566
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:33 น. 0 4,395

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 4 มีนาคม 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันสอบคัดเลือก 4 มีนาคม 2566 เวลา 09 00 ndash; 14 30 น วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แนวปฏิบัติกา

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2566

03 มี.ค. 2566 เวลา 14:29 น. 0 1,332

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วันที่ 4 5 มีนาคม 2566 ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 210 ถนนสามัคคีชัย ต ในเมือง อ เมือง จ เพชรบูรณ์ 67000 โทร 056 711453 แฟกซ์ 056 722208 | Websit

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.6
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.6

02 มี.ค. 2566 เวลา 15:00 น. 0 782

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.5
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.5

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:57 น. 0 1,210

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.4
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.4

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:55 น. 0 852

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.3
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.3

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:51 น. 0 554

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.2
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.2

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:48 น. 0 797

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1

02 มี.ค. 2566 เวลา 14:42 น. 0 952

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 2565 ชั้น ม 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566, วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ด

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียน คุณครูและบุคลากรที่ทำความดี
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียน คุณครูและบุคลากรที่ทำความดี

02 มี.ค. 2566 เวลา 13:44 น. 0 801

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มอบเกียรติบัตรนักเรียน คุณครูและบุคลากรที่ทำความดี ด้วยงานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จิตอาสา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

24 ก.พ. 2566 เวลา 18:02 น. 0 1,548

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้ว

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) วัน เวลาและสถานที่สอบ

24 ก.พ. 2566 เวลา 17:43 น. 0 2,274

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วัน เวลาและสถานที่สอบ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี

สารสนเทศ 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม PETPITTAYAKOM SCHOOL
สารสนเทศ 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม PETPITTAYAKOM SCHOOL

08 ก.พ. 2566 เวลา 09:30 น. 0 503

สารสนเทศ 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม PETPITTAYAKOM SCHOOL การจัดทำสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและได้ดำเนินการจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยวางแผนพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการ

แผนผัง PKS Open House - World Class Standard “เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
แผนผัง PKS Open House - World Class Standard “เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

07 ก.พ. 2566 เวลา 12:27 น. 0 981

แผนผัง PKS Open House World Class Standard ldquo;เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ ศ 2566 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ม.ค. 2566 เวลา 20:08 น. 0 303

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล ๕๕ ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding ตามประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ ล ๕๕ ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

30 ม.ค. 2566 เวลา 19:59 น. 0 283

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding จ้างก่อสร้างลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจากหน่วยงานกำ

ปรบมือรัว !! ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ปรบมือรัว !! ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

25 ม.ค. 2566 เวลา 14:57 น. 0 542

ปรบมือรัว !! ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 25 มกราคม 2566 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรี

ชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบของโควตานักเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบของโควตานักเรียนจากสถานศึกษาเดิม

20 ม.ค. 2566 เวลา 18:27 น. 0 502

วันที่ 19 มกราคม 2566 งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบของโควตานักเรียนจากสถานศึกษาเดิม ณ

รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

11 ม.ค. 2566 เวลา 19:44 น. 0 516

รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 11 มกราคม 2566 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ หอประชุมเพช

ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ชั้น ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

08 ม.ค. 2566 เวลา 13:13 น. 0 1,074

ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ชั้น ม 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม กำหนดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ระหว่างวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โด

^