โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ สนามโดม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. ณ สนามโดม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

26 ก.ค. 2564 เวลา 11:26 น. 0 1,140

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ ศ 2564 เวลา 6 30 น ณ สนามโดม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สอบถามเพิ่มเติม ครูอภิสา 080 1163908 หมายเหตุ การแต่งกาย ชุดพละสีเขียว รองเท้าผ้าใบ นำน้ำดื่มของตนเองมา

ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุม ผ่าน GOOGLE FORM เปิดลงทะเบียน วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 14.40 น. - ปิดระบบ วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 23.00 น
ขั้นตอนการเลือกกิจกรรมชุมนุม ผ่าน GOOGLE FORM เปิดลงทะเบียน วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 14.40 น. - ปิดระบบ วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 23.00 น

26 ก.ค. 2564 เวลา 09:35 น. 0 7,331

ประกาศ ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม ชุมนุมผ่าน GOOGLE FORM 1 ศึกษาข้อมูลและรายชื่อกิจกรรมชุมนุมก่อนการลงทะเบียน 2 การลงทะเบียนชุมนุมทำได้เพียงครั้งเดียว โปรดทำในเวลาที่กำหนด 3 ชุมนุมที่เต็มแล้ว จะไม่ปรากกฎให้เลือกลงทะเบียน 4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะมี E MAIL ตอบก

ขั้นตอนและกำหนดการ ในการยื่นขอผู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนและกำหนดการ ในการยื่นขอผู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

24 ก.ค. 2564 เวลา 13:20 น. 0 790

ขั้นตอนและกำหนดการ ในการยื่นขอผู้ยืมเงิน กยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​ กยศ นักเรียนระดับชั้นม ปลาย ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิน​ ในปีการศึกษา​ 2564 นักเรียนสามารถยื่นลงทะเบียนแสดงความประสงค์​ขอกู้ยืมได้ที่เว็บไชด

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทันที
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรทันที

23 ก.ค. 2564 เวลา 18:09 น. 0 7,457

แบบทดสอบ พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แบบทดสอบนี้มีจำนวน 20 ข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องทำข้อสอบได้ร้อยละ 80 16 ค

แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564
แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

22 ก.ค. 2564 เวลา 11:25 น. 0 14,805

แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ แบบทดสอบนี้มีจำนวน 20 ข้อ ผู้ทำแบบทดสอบต้องทำข้อสอบ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แนวทางช่วยเหลือ ลดภาระผู้ปกครองนักเรียนโดยการคืนเงินบำรุงการศึกษา
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แนวทางช่วยเหลือ ลดภาระผู้ปกครองนักเรียนโดยการคืนเงินบำรุงการศึกษา

20 ก.ค. 2564 เวลา 17:39 น. 0 5,523

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง แนวทางช่วยเหลือ ลดภาระผู้ปกครองนักเรียนโดยการคืนเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรี

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

19 ก.ค. 2564 เวลา 19:19 น. 0 1,473

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ออกประกาศการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถา

ลดเครียด เคลียร์งานค้าง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศงดเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนพัก ลดภาระค่าอินเทอร์เน็ต ช่วยเหลืองานต่างๆ ของครอบครัว
ลดเครียด เคลียร์งานค้าง โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศงดเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ ให้นักเรียนพัก ลดภาระค่าอินเทอร์เน็ต ช่วยเหลืองานต่างๆ ของครอบครัว

19 ก.ค. 2564 เวลา 18:04 น. 0 3,352

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ช่วงระหว่างวันที่ 26 30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำ

ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลารับค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลารับค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564

19 ก.ค. 2564 เวลา 14:46 น. 0 4,423

ประชาสัมพันธ์ ตารางเวลารับค่าเครื่องแบบนักเรียน แจ้งนักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หมายเหตุ หากไม่สะดวกมารับได้ในวันดังกล่าว สามารถติดต่อรับภายหลังได้ ที่กลุ่มบริหารงบประมาณ รับชำระค่าประกันอุบัติเหตุ 220 บาท สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารการสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารการสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564

18 ก.ค. 2564 เวลา 15:03 น. 0 679

ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารการสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 20 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https: www pks ac th news pk

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2564 เวลา 09:13 น. 0 11,185

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดูรายละเอียดได้ที่ https: bit ly 3rjUQ41

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564

15 ก.ค. 2564 เวลา 16:51 น. 0 719

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ สอวน มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 1 31 กรกฎาคม 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : วิช

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2564

15 ก.ค. 2564 เวลา 16:37 น. 0 830

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวันสมัครเข้าชุมนุม วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.40 น.(คาบชุมนุม) เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวันสมัครเข้าชุมนุม วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.40 น.(คาบชุมนุม) เป็นต้นไป

14 ก.ค. 2564 เวลา 21:40 น. 0 5,656

ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดวันสมัครเข้าชุมนุม วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14 40 น คาบชุมนุม เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบ PDF

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565
ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565

14 ก.ค. 2564 เวลา 15:46 น. 0 694

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565 ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาส

สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร และคุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1
สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร และคุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

13 ก.ค. 2564 เวลา 19:59 น. 0 905

สิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 1 มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ 2 การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 3 ถ้าฝึก นศท ไม่จบ ปี 3 แล้วต้องไปเข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาวิชาทหารที่สำเร็จชั้นปีที่ 1 มีสิทธิเข้าลดวันรับราชการทหารกองประจำก

การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13 ก.ค. 2564 เวลา 17:45 น. 0 962

การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 1 จัดการเรีย

เอเอฟเอสประเทศไทยรับสมัครอาสาสมัครดีเด่น
เอเอฟเอสประเทศไทยรับสมัครอาสาสมัครดีเด่น

13 ก.ค. 2564 เวลา 09:05 น. 0 554

ด้วยมูลนิธิการศึกกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย นานาชาติ เอเอฟเอส ประเทศไทย จะทำการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระดับเอเอฟเอสเขตเพชรบูรณ์ เรียนเชิญคุณครูที่สนใจติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดโดยตรงได้ที่ ครูจินตนา ชัยมี ครู โรง

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

12 ก.ค. 2564 เวลา 16:33 น. 0 1,047

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใ

ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.2564
ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค.2564

10 ก.ค. 2564 เวลา 11:10 น. 0 1,654

ประชาสัมพันธ์ การรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร รด ชั้นปีที่ 2 3 ปีการศึกษา 2564 หากมีข้อสงสัยให้นักเรียนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ ครูอภิสา 080 1163908 ครูบลู 085 1211369 ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่ = gt; http: gg

^