AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา

18 มี.ค. 2565 เวลา 08:19 น. 0 461

ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีความประสงค์สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ HCEC โรงเรียนเพชรพิทยาคม

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565

10 มี.ค. 2565 เวลา 22:26 น. 0 1,257

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มีนาคม 2565

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์
วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

10 มี.ค. 2565 เวลา 16:50 น. 0 1,140

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

10 มี.ค. 2565 เวลา 11:01 น. 0 14,759

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ้างอิงหนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที่ ศธ 0206 7 ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเ

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์
วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

09 มี.ค. 2565 เวลา 15:50 น. 0 790

วิธีการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านช่องทาง ออนไลน์

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

09 มี.ค. 2565 เวลา 15:39 น. 0 1,518

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ

09 มี.ค. 2565 เวลา 12:59 น. 0 5,146

ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการนำแบบบันทึกข้อความ ขออนุญาตกักตัว เพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ขึ้นบนเว็บไซต์โรงเรียน

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2565

09 มี.ค. 2565 เวลา 11:32 น. 0 1,547

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 10 มีนาคม พ ศ 2565 ที่เว็บไซต์ https: forms gle MdK8huNzoL9m7Cmy5 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056 722462, 081 0446624 และ 088 2742624 และมอบตัวนัก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)

09 มี.ค. 2565 เวลา 11:20 น. 0 2,176

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program : IEP และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม Intensive Chinese Pro

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:55 น. 0 2,267

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

09 มี.ค. 2565 เวลา 10:36 น. 0 4,511

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิท

ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 มี.ค. 2565 เวลา 06:54 น. 0 1,185

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โทร 056 722462 , 081 044 6624 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ 095 6439256 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น 081 0446624 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนออนไลน

ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ลิงก์รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

09 มี.ค. 2565 เวลา 06:54 น. 0 802

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โทร 056 722462 , 081 044 6624 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ นางชัชฎา อุดมสิทธิ์ 095 6439256 นางขวัญจิตร ขุดปิ่น 081 0446624 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนออนไลน

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2565
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2565

08 มี.ค. 2565 เวลา 17:06 น. 0 1,457

การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 8 9 มีนาคม พ ศ 2565 ที่เว็บไซต์ https: forms gle y45EQxUzqHAVc8BN8 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 056 722462, 081 0446624 และ 088 2742624 และมอบตัวนักเ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

08 มี.ค. 2565 เวลา 15:52 น. 0 2,348

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ English Program : EP ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

08 มี.ค. 2565 เวลา 15:30 น. 0 5,445

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สสวท และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิท

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564

06 มี.ค. 2565 เวลา 21:43 น. 0 625

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำโดย นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นายมิตรสัน ด้วงธรรมและคณะทีมงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2564 ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

^