โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

14 ม.ค. 2565 เวลา 11:07 น. 0 1,629

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ออกประกาศเรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดข

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเลื่อนกำหนดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Onsite นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเลื่อนกำหนดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Onsite นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

12 ม.ค. 2565 เวลา 10:46 น. 0 1,105

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การเลื่อนกำหนดการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ Onsite นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

08 ม.ค. 2565 เวลา 18:24 น. 0 251

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 2564 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน แ

ขอแสดงความยินดี นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติคณะทำงานจิตอาสาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอแสดงความยินดี นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติคณะทำงานจิตอาสาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

08 ม.ค. 2565 เวลา 18:16 น. 0 98

นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติคณะทำงานจิตอาสาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จากนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปร

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬา
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬา

08 ม.ค. 2565 เวลา 18:12 น. 0 111

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬา นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับ นายศิวกร บุญพุท ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและนานาชาติ สานสัมพันธ์อาเซียน ค

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

08 ม.ค. 2565 เวลา 18:08 น. 0 89

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงสาร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงสาร

08 ม.ค. 2565 เวลา 18:02 น. 0 80

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงสาร นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูโรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบึงสาร จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

02 ม.ค. 2565 เวลา 14:57 น. 0 1,983

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ ได้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและในกำกั

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลาการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลาการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

02 ม.ค. 2565 เวลา 14:09 น. 0 672

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ของบุคลาการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถาน

การอบรมขยายผล (รูปแบบออนไลน์) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564
การอบรมขยายผล (รูปแบบออนไลน์) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564

27 ธ.ค. 2564 เวลา 13:33 น. 0 205

การอบรมขยายผล รูปแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist ในวันที่ 26 ndash; 27 ธันวาคม 2564 วันที่ 26 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Exellence Center : HCEC โรงเรียนเพชร

ผลการประกวดจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ผลการประกวดจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

26 ธ.ค. 2564 เวลา 15:17 น. 0 493

ผลการประกวดจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 23 ธันวาคม 2564 รางวัลประเภทจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลื่อนระดับ ได้รับรางวัลจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ป

กำหนดการอบรมขยายผล (รูปแบบออนไลน์) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564
กำหนดการอบรมขยายผล (รูปแบบออนไลน์) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564

25 ธ.ค. 2564 เวลา 10:44 น. 0 379

กำหนดการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist ในวันที่ 26 ndash; 27 ธันวาคม 2564 ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center : HCEC กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้เ

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬายูยิสสูจากการแข่งขัน กีฬายูยิสสูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬายูยิสสูจากการแข่งขัน กีฬายูยิสสูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

17 ธ.ค. 2564 เวลา 14:12 น. 0 211

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬายูยิสสูจากการแข่งขัน กีฬายูยิสสูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับ นายพีรวิชญ์ กัณหา นักเรียนชั้นปีที่ 4 ห้อง

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ Covid-19 แจ้งนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ Covid-19 แจ้งนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

15 ธ.ค. 2564 เวลา 21:07 น. 0 1,106

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์ Covid 19 แจ้งนักเรียนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามข้อมูลกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 15 ธันวาคม พ ศ 2564

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดเรียน ONSITE ชั้น ม.1 ม.4 วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดเรียน ONSITE ชั้น ม.1 ม.4 วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19

13 ธ.ค. 2564 เวลา 16:41 น. 0 464

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดเรียน ONSITE ชั้น ม 1 ม 4 วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE กลุ่มนักเรียน ม 1 และ ม 4 วันแรกภายใต้มาต

รับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42
รับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42

13 ธ.ค. 2564 เวลา 16:40 น. 0 199

รับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยนายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรรณนิภา บุญเรือน หัวหน้ากลุ่มบริหาร

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงบประมาณ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ชำระเงินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงบประมาณ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ชำระเงินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2565

13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:07 น. 0 1,108

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงบประมาณ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ชำระเงินฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ 30 มกราคม 2565 สามารถชำระเงินฯ ได้ 3 ช่องทางนะคะ 1 ชำระเงิน ฯ ที่การเงิน ตึกอำนวยการสำนักงาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

10 ธ.ค. 2564 เวลา 16:05 น. 0 1,113

ระเบียบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม นำระเบียบการแต่งกายของนักเรียนเผยแพร่ให้นักเรียนได้ทราบแนวปฏิบัติการแต่งกาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษ

PKS Christmas 2021 ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลวันคริสต์มาส ปี 2564
PKS Christmas 2021 ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลวันคริสต์มาส ปี 2564

08 ธ.ค. 2564 เวลา 14:08 น. 0 1,653

PKS Christmas 2021 ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลวันคริสต์มาสปี 2564 กิจกรรมการประกวดมี 2 รายการดังนี้ 1 กิจกรรมวาดภาพและระบายสีวันคริสต์มาส กติกา วาดภาพและระบายสีให้สวยงามขนาดไม่เกิน A4 ในหัวข้อ Merry Christmas รูปภาพควรม

โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดเรียน ONSITE วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดเรียน ONSITE วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

07 ธ.ค. 2564 เวลา 14:55 น. 0 319

โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดเรียน ONSITE วันแรก ภายใต้ 6 มาตรการหลัก DMHT RC ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE วันแรกภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั

^