โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ รามศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสการะ ธรรมมัง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสารภี รัตนวิชา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางน้ำฝน ศรีหาวัตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย อินทรผล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายรัชภูมิ น้อยคนดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ ทองหล่อ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิดาภา แสงเรืองเดช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสันติ สังข์ทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ จันมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณพิชญา ตาสาย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสถาปนา บุญมาก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิริญญา ฝางแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนพล คำไสว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนพล บุญไสย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวอมรรัตน์ นักระบำ

  ครูอัตราจ้าง

^