โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ห้องเรียน DLIT :: ศิลปะ มัธยมต้น คิด สร้างสรรค์ จินตนาการ สู่งาน

DLIT Classroom ห้องเรียน DLITเผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2015
เป็นการสอนศิลปะที่สอนให้เด็ก ๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อย ๆ สร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ที่เราเห็นไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยจะมีขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เด็กที่ไม่เคยทำงานศิลปะเลยก็สามารถทำตามได้

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^