รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกรรณิกา คำเกษ

กลุ่มบุคลากรการงานอาชีพ

ตำแหน่งพนักงานราชการครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^