รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางเรียมศิริ สำเภา

กลุ่มบุคลากรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^