รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิรันดร์ รามศิริ

กลุ่มบุคลากรคณิตศาสตร์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^