รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:43 น. 0 693

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิท

ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง
ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

27 ธ.ค. 2565 เวลา 06:53 น. 0 427

ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท่านรองนิรุทธ์ แก้วนิคม และ รองสมัตพงษ์ ใหม่น้อย ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากองพลทหารม้าที่ 1 81 ปี ณ ค่ายพ่อขุนผาเมือง

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

23 ธ.ค. 2565 เวลา 13:17 น. 0 424

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการ เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่น

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

22 ธ.ค. 2565 เวลา 09:14 น. 0 425

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรการ เยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรง

ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

21 ธ.ค. 2565 เวลา 10:43 น. 0 443

ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ปี 2565 ระดับจังหวัด ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสมัตรพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบหมายให้ นายณัฎฐพล จักทอน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนั

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565

20 ธ.ค. 2565 เวลา 14:04 น. 0 891

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงความสามารถทางด้านภาษาและดนตรี โดยมีนายวิเศษ ปิ

ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

18 ธ.ค. 2565 เวลา 19:47 น. 0 560

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นำคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และตัวแทนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้ปกครองนักเรียน นายวีรภัทร ทองหนัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ณ วัดระวิงวราราม ต

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา

16 ธ.ค. 2565 เวลา 18:10 น. 0 722

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 1 ชป กร พล ม 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รู้รักสามัคคีในสถานศึกษา โดยมีนายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้

กิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A-level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS’66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A-level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS’66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

15 ธ.ค. 2565 เวลา 20:22 น. 0 525

กิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS rsquo;66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเพชร เวลา 08 30 16 30 น 1 TGAT 1 ENGLISH COMMUNICATION การสื่อ

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

15 ธ.ค. 2565 เวลา 20:18 น. 0 567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม เข้าร่วมซักซ้อมจุดพิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565
มอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565

15 ธ.ค. 2565 เวลา 20:12 น. 0 467

ครูที่ปรึกษารับมอบเกียรติบัตรการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2565 เนื้อหาข่าว คลิกที่นี่ เพื่อชมภาพทั้งหมด

นายรัฐศาตร์ สิทธิเกษร นักเรียน ชั้นม.3.5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565
นายรัฐศาตร์ สิทธิเกษร นักเรียน ชั้นม.3.5 ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

10 ธ.ค. 2565 เวลา 10:44 น. 0 777

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ ค 65 งานทุนการศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้นำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1ราย ทุนละ

โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย
โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย

09 ธ.ค. 2565 เวลา 17:33 น. 0 812

โครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดโครงการอบรมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตกับถุงยางอนามัยในวัยรุ่นและสังคมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 8 ธันวาคม 2565
การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 8 ธันวาคม 2565

08 ธ.ค. 2565 เวลา 19:48 น. 0 433

การประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 8 ธันวาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ ศ 2565 เวลา 13 40 น กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โดยท่านผู้อำนวยการวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาก

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2565

08 ธ.ค. 2565 เวลา 06:02 น. 0 513

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1 2565 ณ ห้อง TO BE NUMER ONE โดยมี ท่านรองฯ สมัตพงษ์ ใหม่น้อย เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

01 ธ.ค. 2565 เวลา 19:53 น. 0 502

ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ โดยท่านผู้อำนวยการวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ร

ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2565

30 พ.ย. 2565 เวลา 16:28 น. 0 533

วันที่ 30 พย 65 เวลา 14 30 16 30 น งาน ToBE NUMER ONE ได้ประชุมคณะกรรมการงานส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1 2565 ณ อาคารศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMER ONE โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมี ท่านรองฯ สมัตพงษ์ ใหม่น้อย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมครับ

กิจกรรมการลงทะเบียน/เบิกเงินและปฐมนิเทศ ผู้กู้ยืมเพื่อการการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมการลงทะเบียน/เบิกเงินและปฐมนิเทศ ผู้กู้ยืมเพื่อการการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ปีการศึกษา 2565

29 พ.ย. 2565 เวลา 09:12 น. 0 540

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12 00 15 30 น งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการการศึกษา กยศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ วิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการดำเนินกิจกรรม การลงทะเบียน เบิกเงินและปฐมนิเทศผู้กู้รายให

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2565

18 พ.ย. 2565 เวลา 16:33 น. 0 1,239

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร ชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคุ

กิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A-level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS’66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A-level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS’66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

17 พ.ย. 2565 เวลา 18:54 น. 0 788

กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมข้อสอบรูปแบบใหม่ TGAT,TPAT,A level ระบบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา TCAS rsquo;66 จากวิทยากรภายนอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ หอประชุมเพชร เวลา 08 30 16 30 น วันพฤหัสบ

^