รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online
ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online

19 ก.พ. 2565 เวลา 11:46 น. 0 1,931

ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Online วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 gt; gt; กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, กลุ่มสาระฯศิลปะ วันที่ 1 มีนาคม 2565 gt; gt; กลุ่มสาระฯวิท

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 21:25 น. 0 1,748

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการสมัคร 2 รูปแบบ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บริเวณโดม ปฏิบัติตนตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด 2 สมั

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 21:04 น. 0 2,091

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ กำหนดการรับสมัคร 19 23 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการสมัคร 2 รูปแบบ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บริเวณโดม ปฏิบัติตนตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด 2 สมั

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

14 ก.พ. 2565 เวลา 20:43 น. 0 1,293

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแล

งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนชั้นม.6 ในระหว่างวันที่ 15-22 ก.พ.2565
งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ของนักเรียนชั้นม.6 ในระหว่างวันที่ 15-22 ก.พ.2565

14 ก.พ. 2565 เวลา 20:23 น. 0 797

ประชาสัมพันธ์ งดการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 15 22 ก พ 2565 ของนักเรียนระดับชั้น ม 6 ทั้ง 2 รูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ที่มีการแพร่ระบา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565

13 ก.พ. 2565 เวลา 17:57 น. 0 953

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม การสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 22 ก พ 2565 ดังนี้ 1 กำหนดการสอนเสริม 2 รูปแบบ 1 1 รูปแบบ On Site ณ หอประชุมเพชร

ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ
ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ

09 ก.พ. 2565 เวลา 13:34 น. 0 585

ลิงก์ สำหรับ Download เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำลิงก์สำหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินงานแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย 1 บันทึกข้อความขอจัดซื้อ จัดจ้าง 2 แบบฟ

ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ม.1-6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

08 ก.พ. 2565 เวลา 19:40 น. 0 1,988

ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid 19 ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2565 แนวปฏิบัติในการเข้

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:31 น. 0 1,015

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 9, 10, 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:27 น. 0 1,119

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

07 ก.พ. 2565 เวลา 13:19 น. 0 972

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 2, 3, 4 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

07 ก.พ. 2565 เวลา 12:24 น. 0 1,036

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

07 ก.พ. 2565 เวลา 11:24 น. 0 670

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ สอบวันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

07 ก.พ. 2565 เวลา 11:13 น. 0 999

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ปฏิทินการรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565

05 ก.พ. 2565 เวลา 14:07 น. 0 7,576

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคมวิถีใหม่ วิถีใหม่แห่งการสร้างคุณภาพของการศึกษา นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

05 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 น. 0 2,214

โรงเรียนเพชรพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคมวิถีใหม่ วิถีใหม่แห่งการสร้างคุณภาพของการศึกษา นักเรียนคุณภาพ ครูคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ดาวน์โหลดแผ่นพับไฟล์ pdf ได้ที่ :: เอกสารแนบ

VTR การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
VTR การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

03 ก.พ. 2565 เวลา 17:35 น. 0 1,342

VTR การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 498emTwsoMI ลิงก์ gt; gt; https: youtu be 498emTwsoMI

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นม.1-6

30 ม.ค. 2565 เวลา 11:57 น. 0 1,900

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นม 1 6 ชั้น ม 1 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 มีนาคม 2565 ชั้น ม 2 สอบวันที่ 24, 25 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม 3 สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2565 ชั้้น ม 4 สอบวันที่ 2, 3, 4 มีนาคม 2565 ชั้น ม 5 สอบวันที่ 23,

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

27 ม.ค. 2565 เวลา 15:24 น. 0 964

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 166 2565 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26 ม.ค. 2565 เวลา 21:03 น. 0 4,357

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

^