โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:09 น. 0 634

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวกัลยา อ่อนแปล ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:07 น. 0 532

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นายเอกชัย รูปขาว , นางนาจรี ถือศิลป์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 11:03 น. 0 697

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:59 น. 0 582

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางมนัชนันท์ นามวงศ์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:51 น. 0 643

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางจารุวรรณ สุดทำนอง , นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:47 น. 0 732

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวไอลดา เลิกนอก ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:43 น. 0 838

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 10:37 น. 0 1,062

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครูประจำชั้น นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ชั้น ม 1 ได้ที่ :: เอกสารแนบ [ไฟล์ PDF] , [ไฟล์ Excel]

รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1) โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565
รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1) โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565

06 เม.ย. 2565 เวลา 13:33 น. 0 1,417

รายละเอียด วัน เวลา การเข้ารับเอกสารทางการศึกษา ปพ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 เมษายน 2565

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

01 เม.ย. 2565 เวลา 14:59 น. 0 1,232

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ ศ 2565 หลักฐานการมอบตัว 1 ใบมอบตัว ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว รับที่โรงเรียน 2 หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม หรือหลักฐานแสด

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565
แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

01 เม.ย. 2565 เวลา 14:44 น. 0 1,127

แนวการปฏิบัติการมอบตัว ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ ศ 2565 หลักฐานการมอบตัว 1 ใบมอบตัว ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว รับที่โรงเรียน 2 หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 – การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01 เม.ย. 2565 เวลา 08:28 น. 0 3,377

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ndash; การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้มีประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม (ICP)

30 มี.ค. 2565 เวลา 16:58 น. 0 1,701

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program : IEP และ โครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนแบบเข้ม Intensive Chinese Pro

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)

30 มี.ค. 2565 เวลา 16:16 น. 0 1,455

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นคอมพิวเตอร์ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประ

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ)
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ประเภทห้องเรียนคุณภาพ)

30 มี.ค. 2565 เวลา 15:36 น. 0 4,062

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 13

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเขียวขาว" และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีเขียวขาว" และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

30 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น. 0 1,247

แนวปฏิบัติ การเข้าร่วมงานวันเกียรติยศ พีธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเขียวขาว และมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 1 นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของโรงเรียน ดังนี้ 1 1 แต่งกายด้วยชุ

กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม
กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม

30 มี.ค. 2565 เวลา 10:57 น. 0 1,139

กำหนดการจัดงานวันเกียรติยศโรงเรียน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลคนดีศรีเขียวขาว มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต 112 ปี เพชรพิทยาคม 07 30 น ผู้ร่วมงานต

กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1 และ ม.4
กำหนดการรายงานตัว-มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม.1 และ ม.4

30 มี.ค. 2565 เวลา 09:57 น. 0 2,081

กำหนดการรายงานตัว มอบตัว นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ ม 1 และ ม 4 การประกาศผลสอบ ห้องเรียนคุณภาพ ม 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ม 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานตัวนักเรียน ห้องเรียนคุณภาพ ม 1 วันที่ 30 มีนาคม 2565 ม 4 วันที่ 31 มีนาคม 2565 รายงานตัวผ่านช่องทาง ลิงก

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ
ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ

30 มี.ค. 2565 เวลา 09:39 น. 0 3,140

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ตามที่ โรงเรียนเพชรพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 9 13

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565

24 มี.ค. 2565 เวลา 16:11 น. 0 2,126

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

^