โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา ศุภสาร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายประสาร สุดทำนอง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายนาวี บุญทัน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายวินัย จงใจมั่น

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางสาวปรัชวินันท์ สว่างจิตต์

  ครู (อัตราจ้าง)

^